Nature.com

nature.com פירסם ב 2018 מאמר מקיף בנושא אבחון וטיפול בקורנליה דה לאנגה

  • עקומות גדילה מלידה ועד בגרות (גובה ומשקל)

  • התמודדות הורים עם CdLS

  • מידע אודות הליכי הרדמה לחולי CdLS (עבור רופאים)

  • מידע אודות הליכי הרדמה לחולי CdLS (עבור משפחות)

סרטוני הדרכה​

  • הורות לילדים עם צרכים מיוחדים עם קרן ארז בליווי כתוביות

  • מיניות והתבגרות בחינוך המיוחד