מפגש הורים למיצוי זכויות רפואיות אוקטובר 2019

ערב שבו התקיים מפגש הורים עם מנכלית עמותת "קול הזכויות, יוליה בן משה.

 

יוליה העבירה לנו הרצאה מרתקת בנושא מיצוי זכויות

הנוגעות למשפחות ולילדים שלנו מגיל לידה ואילך.