©2020 by CdLS. 

תנאי שימוש באתר

ריכוז מידע לשעת חירום

כרטיס עזרה ראשונה זה מיועד לאנשי חירום, צוות בית חולים ומומחים אחרים במקרה בו הלוקה ב CdLS מופנה לבית החולים.

 

מומלץ למלא את כרטיס עזרה ראשונה למקרה חירום רפואי.

על ידי מסירת מסמך זה לאנשי רפואת חירום ניתן לחסוך זמן יקר.

 1. הדפס את כרטיס ההתראה הרפואי

 2. שמור עותק בביתך

 3. תן עותק אחד לבית הספר או למרכז הטיפול של ילדך

 4. שמור עותק אחד עם ילדך (בתיק אותו הוא נושא)

 5. הקפד לעדכן שינויים בתרופות / מצבים רפואיים/ מידע על רופא בהתאם לצורך

 

 

את המסמכים הבאים מומלץ להציג בזמן חירום, בפני אנשי הרפואה:

 1. מכתב המיועד לצוות המטפל - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

 2. מידע בעניין פרוצדורת הרדמה בלוקים ב-CdLS - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

 3. מידע בעניין גסטרואנטרולוגיה בלוקים ב-CdLS - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

 4. פרוטוקול טיפול - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

 5. שיטות עבודה מומלצות לניהול הרדמה וטיפול בדרכי הנשימה עבור CdLS (למשפחות) - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

 6. שיטות עבודה מומלצות לניהול הרדמה וטיפול דרכי הנשימה עבור CdLS (לרופאים) - קישור אל Cornelia de Lange Syndrome Foundation

—Pngtree—id_card_flat_multi_color_37