יעדים וחזון

  • קידום זכויותיהם ורווחתם של הלוקים בתסמונת ובני משפחותיהם - ובכלל זה בתחומי הזכאויות, האהדה, העלאת המודעות, המחקר, שעות הפנאי והבריאות

  • ייעוץ, סיוע, הדרכה והכוונה בנושאים שונים הקשורים באדם הלוקה בתסמונת ובמשפחתו

  • ייזום חקיקה הנוגעת לקידום זכויותיהם של הלוקים בתסמונת ובני משפחותיהם

  • עידוד המחקר בנושא התסמונת

  • עידוד וייזום קשרי רופאים מישראל עם רופאים המתמחים בתסמונת בחו"ל

הבה לא נביט לאחור בזעם או לפנים בפחד, אלא סביב במודעות

ג'יימס ת'רבר

©2020 by CdLS. 

תנאי שימוש באתר